خصوصیات شرکت خلاق پسا ایرانیان : Characteristics of the Creative Company Psa Iranian

تاریخچه نور سنگ روژان داش : the history of the light stone
هر تصادفی می تواند موجب تولید ایده و اختراع جدیدی گردد . اما از آن مهمتر، هر ایده خنده داری می تواند سر آغاز اختراع جذاب گردد . اولین ایده تولید نور سنگ در سال ۱۳۸۶ شروع شد ، که یکی از مشتریان شرکت که از اروپا آمده بود ، از وجود دیوارهای  صحبت کرد. که نور دارند . او بیان کرد این دیوارها در حالی که خاموش هستند جلب توجه نمی کنند ولی پس از روشن شدن کل دیوار روشن می گردد . این صحبت که برایم غیر منطقی به نظر می رسید فکرم را مشغول کرد ، تا آنکه روزی تلوزیون شهری، در دفتر کار دیدم که طولش حدود پنچ متر و عرض آن سه متر بود . این اتفاق جالب ،ایده ساختن دیواری را به ذهن انداخت که واقعا نور از درون سنگ به بیرون ساطع کند ، بدون آنکه منابع نور قبل از روشن شدن قابل رویت باشند ولی پس از روشن شدن نور حاصل قابل رویت باشند . حدود شش سال به این ایده پرداختم که هم سنگ نور دهد و هم استحکام آن کم نشود و هم مدارات الکترونیکی قابل رویت نباشد  تا آنکه در سال ۱۳۹۳ موفق به ساخت اولین نور گچ سپس نور بتن و در نهایت نور سنگ شدم هر چند که این کار نیز حدود پنچ سال طول کشید تا بتوان ایرادهای اساسی آن را بر طرف کنم و هم بتوانم به صورت صنعتی تولید کرد .اینک افتخار داریم اولین شرکتی باشیم که نورسنگی ساخته ایم که هم از مواد معدنی طبیعی و سازگار با محیط زیست باشد و هم درحالت روش و خاموش قابل رویت نمی باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  خطیب   شهریور ۹۷
Any accident can lead to the production of new ideas and inventions. But more importantly, any funny idea can be the beginning of an inventive  beginning .The first idea for the production of  light stone began in 2007,One of the company’s customers who came from Europe . He talked about the walls . That have light . He stated that these walls are silent while they are silent, but after the whole wall is lit. It seemed to me that it was unreasonable to talk to me,Until one day, I saw the city’s television in the office, with a length of about five meters and a width of three meters. This interesting thing is that the idea of a wall is to really emit light from inside the stone, Without visible light sources before lighting, they can be seen after the light is turned on. About six years ago, I began to think of both the rock and the strength of it, and the electronic circuits could not be seen. Until I succeeded in making the first light of plaster in 2014, then the light of concrete and eventually the light of the stone. Although it took about five years to eliminate the major disadvantages of it and produce it industrially. We are now proud to be the first company to build a building that is both natural and environmentally friendly, and not visible in silent mode.a
September 16, 2018   khatib
معرفی شرکت:
شرکت پرتو سریر انوشه ایرانیان پس از سالها تحقیق (هفت سال) از سال ۱۳۹۳ با هدف تولید  نور سنگ مصنوئی و بتن نورانی با نام تجاری روژان داش از انرژیهای پاک ،با  همکاری کارشناسان فن ، در زمینه نانو خانم دکتر نجات ، عمران  آقای دکتر علی معظمی ،  الکترونیک آقای مهندس امین جنتی ، نوید جبروتی فوق لیسانس معماری و شهرسازی و سایر متخصصین فن موفق به تولید نمونه های اولیه نور گچ و پس از مدت کوتاهی نور بتن مات و در نهایت نور سنگ و نور بتن شفاف با نام تجاری روژان داش  گردید . و اینک پس از سالها انواع آزمایش و تست های فنی موفق به تولید صنعتی و انبوه محصولات فوق از مواد اولیه طبیعی  گردیدیم .کلیه  تولیدات  ما حاصل ترکیب مواد معدنی و با سر منشاء طبیعی سازگار با محیط زیست شامل : شن ، ماسه ، سیمان ، ماسه رنگی ، سلیس ، رنگ معدنی و سایر افزودنی های معدنی) با انواع لامپهای کم مصرف ، فیبر نوری ، لامپهای فرا بنفش و سایر مدارات الکترونیکی در یک قالب منسجم می باشد ، به گونه ای که محصول تولیدی ظاهر سنگ طبیعی را داشته باشد . همچنین توانائی انتقال نور از درون خود به بیرون به گونه ای فراهم گردد که منابع نور درحالت خاموشی قابل رویت و تشخیص نباشد . هدف تولید نور سنگ تبدیل نمای ساختمانها، مکان ها ، محوطه ها و المان های شهری و بین شهری به یک نمای زیبا و رومانتیک، باحفظ سازگاری کامل با محیط پیرامونی ومنطبق با هر نوع معماری (نوین یا سنتی) به گونه ای که در نهایت بیننده خود را در محیطی شاد، مفرح و ایمن بدون هیچ المان اضافی رویت کند.تفاوت اصلی محصولات نورانی روژان داش با انواع لایت استون های موجود در بازاراین است که : ماده اصلی تولید روژان داش از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست ،  قابل رویت نبودن منبع نور، در انواع رنگ و مدل  می باشد ، در حالی که ماده اصلی لایت استون های فعلی از پلی مر بوده و لامپ های درون پلی مر قابل رویت می باشند یا با محیط پیرامونی سنخیت ندارند . ویژگی دیگر محصولات تولیدی ما داشتن ظاهر کاملا طبیعی و همسان با محیط پیرامونی خود می باشند به گونه ای که در حالت خاموش بیننده یک اثرهنری کاملا شاد ، بدون هیچ المان  مزاحم را رویت می کند . اما پس از روشن شدن سنگ ، فوران نور را از درون سنگ به محیط را می بیند .
  introduction of a company
All of our products come from a combination of minerals and natural-eco-friendly natural origin, including sand, sand, cement, colorednic circuits in a coherent form. , So that the product produces the appearance of natural stone. Also, the ability to transmit light from the inside out so that light sources can not be detected and detected in the event of silence. The goal of the production of light-colored steel is to transform the facades of buildings, places, areas and urban and inter-urban into a beautiful and romantic view, keeping in full compliance with the perimeter of the environment and consistent with any architecture (modern or traditional) so that ultimately its viewer In a happy, fun and safe environment without any additional elements. sand, silicea, mineral color and other mineral .additives) with a variety of low-energy bulbs and electroThe main difference between the light-colored light-colored light-colored products with the light-toned types of the market is that: the main source of production of natural and environmentally friendly natural light sources is the appearance of light source in a variety of colors and models, while matter The main light-tones of the bridge are the bridge and the bulbs inside the bridge are visible. The feature of our other products is that they are completely natural and matched to their peripheral environment, so that in the silent state of view, the viewer has a completely happy effect without any disturbing element. But after the rock has been cleared, it sees the eruption of light from within the stone into the environment: Some of the features of Light StoneUse of minerals and eco-friendly – Lamp removal from perimeter environment – Full compliance with perimeter environment – Safe – High resistance to a variety of chemical enTvironments – Resistant to all kinds of heat stress – Run and install safely against a variety of hazards – he ability to install and run in all buildings (residential, recreational, welfare, commercial, office and sports) and areas (green space, sidewalk, subway, runway, pool, pathway and underpass) – Competitive price – Long life – Electricity Low Consumption 12v Product Diversity: 1 – Light Stones 2 – Concrete Light 3 – Granite Light Stones
تعدادی از پروژها و قراردادهای در حال اجراء :                        A number of ongoing projects and contracts
۱- استخر سرچشمه بابا امان بجنورد                                                               Sarcheshmeh Baba Amman Bojnord  –
۲- بلوار زندان مرکزی بجنورد                                                                           Bojnourd Central Prison Boulevard –
۳- فواره پارک کودک و مادر بجنورد                                             Fountain of Children’s Park and Bojnord Parent –
۴- هنرستان سید جمالدین بجنورد                                                   Sayyed Jameddin Bojnurd Conservatory –
۵- آبشار دو برار بجنورد                                                                                   Dobra Baznodar Waterfall –
۶- خطوط عابر پیاده چهارراه امیریه بجنورد                                     Pedestrian Lanes 4th Amirieh Bojnourd –
۷- معابر و اماکن تفریحی مسجد سلیمان                   Passages and Amusement Places Masjid Solomon –

بازدیدها: 750