تماس با : Contact with

۲۰۱۷۱۰۲۶_۱۷۰۴۴۶

       شرکت پرتو سریر انوشه ایرانیان از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان شمالی – بجنورد و از شرکتهای خلاق و مورد تایید معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری در رسته معماری و هنر با عنوان نور سنگ می باشد .

                         ۹۸۹۲۱۲۲۸۹۸۲۰+ :Telegram

                      ۹۸۹۱۵۷۶۴۱۳۳۹+   –   ۹۸۹۰۱۷۷۸۰۰۳۵+    Tele:    

                          ۹۸۵۸۳۲۲۳۷۷۸۹+  telFax:     

                          e-mail:  ghzel_dash@yahoo.com

              adres :  Irán – North Khorasan – Bojnourd

              taleghani Ave. Samadieh Labaf Plain

                                No. 45 Unidad 109

                Compañy Parto Surir Anoushesh Iranian

بازدیدها: 162